Wiele budynków zostało wybudowanych kilkadziesiąt lat temu. Ich fundamenty często uległy już osłabieniu lub konieczne jest ich wzmocnienie ze względu na zmianę przeznaczenia lub rozbudowywanie obiektu. Również fundamenty nowych budynków często nie spełniają wymagań koniecznych do eksploatacji. W związku z tym poniżej przedstawimy kilka z możliwych metod wzmocnienia fundamentów.

Rola fundamentów

Najważniejszą rolą fundamentów jest przekazanie obciążenia z budynku na grunt w taki sposób, aby możliwa była jego bezpieczna eksploatacja przez cały zakładany okres trwałości. Jak się okazuje, bardzo często w praktyce budowlanej rola ta jest bagatelizowana. Stosowanie sprawdzonych schematów podczas praktyki budowlanej to niejednokrotnie codzienność. Często jednak jak się okazuje warunki gruntowe mogą być znacznie inne od tych, które występowały już wcześniej. W takiej sytuacji fundament może nie spełniać swojej funkcji lub spełniać ją w ograniczony sposób.

Awaria fundamentów i jej konsekwencje

Awaria fundamentów jest szczególnie niebezpieczna. Może powodować uszkodzenia innych elementów budynku, a w konsekwencji doprowadzić do konieczności wyburzenia danego obiektu. W takich sytuacjach konieczne jest właściwe rozpoznanie problemu i jego eliminacja.

Przyczyny awarii fundamentów

Jako jeden z czynników jaki może odpowiadać za awarie fundamentów zaczynając od początku jest człowiek. Błędy projektowe wynikające z braku oparcia o odpowiednie badania to jedna z przyczyn awarii. Kolejne wynikające z działań człowieka to zmiana sposobu eksploatacji budynku, wytwarzanie nadmiernych wstrząsów lub drgań oraz zastosowanie materiałów o obniżonej klasie wytrzymałości. Skoro znamy już czynniki ludzkie jaką mogą przyczynić się do awarii fundamentów śmiało możemy przejść do czynników środowiskowych. Należy tu wymienić takie czynniki jak:

  • woda gruntowa oraz wahania poziomu wód gruntowych,
  • osiadanie gruntu,
  • korozja chemiczna materiałów,
  • wpływy atmosferyczne,
  • zużycie materiałów,
  • sytuacje wyjątkowe (klęski żywiołowe, katastrofy).

Jak rozpoznać czy fundament wymaga naprawy?

Bardzo często trudno stwierdzić czy konieczna jest naprawa fundamentów. Zwykle stan fundamentów sprawdza się przy okazji wykonywania innych prac remontowych. Gdy nie możemy bezpośrednio sprawdzić stanu technicznego fundamentów, o ich awarii mogą świadczyć takie elementy jak:

  • rysy i spękania na ścianach lub stropach,
  • znaczne ugięcia stropów,
  • rozchodzenie się ścian budynku,
  • pękanie lub odspojenie tynku.
Odspojenie tynku

W przypadku gdy możliwa jest bezpośrednia ocena stanu technicznego fundamentów należy zwrócić szczególna uwagę czy nie występuje spękanie, zarysowanie lub zawilgocenie fundamentu. Elementy te świadczą o ich złym stanie technicznym.

Metody wzmocnienia fundamentów

Pionowa opaska betonowa

Jednym z możliwych sposób wzmocnienia fundamentów może być betonowa opaska. Ma ona za zadanie nie tylko wzmocnić fundament ale również ograniczyć kontakt z wilgotnym podłożem. Rozwiązanie to wymaga wykonania odpowiedniego wykopu, który również może umożliwić wykonanie zarówno pionowej izolacji przeciwwilgociowej jak i ocieplenia fundamentów. Aby zapewnić odpowiednią współpracę fundamentów konieczne jest zbrojenie nowego fundamentu (np. siatkami) oraz wypuszczenie poziomych kotew ze starego.

Podbijanie fundamentów

Podbijanie fundamentów polega na zwiększeniu głębokości posadowienia. Innymi słowy jest to wykonanie dodatkowego fundamentu pod już istniejącym. Podczas takich prac należy odkopywać fundamenty odcinkami. Długość takiego odcinka musi zostać wyznaczona przez konstruktora. To również on powinien wskazać metodę jaką dokonywać odkopu. Zwykle przy takich pracach do podbicia wykorzystuje się beton monolityczny lub pale przy znaczących głębokościach. W przypadku wzmocnienia z użyciem betonu lanego na budowie konieczne jest oczyszczenie fundamentów od spodu z ziemi oraz ułożenie deskowania.

Iniekcja strumieniowa

Metoda ta polega na wtłoczeniu pod dużym ciśnieniem zaczynu cementowego pod wcześniej wywiercone otwory w fundamencie. Dzięki temu powstają kolumny wzmacniające będące mieszaniną zarówno zaczynu cementowego jak i gruntu. To właśnie na nich stary fundament zaczyna się opierać. Metoda mimo, że bardzo wygodna niestety jednocześnie bardzo kosztowna.

Wtórna izolacja przeciwwilgociowa

Jak już wcześniej wspomnieliśmy jednym z możliwych powodów uszkodzeń fundamentów jest ich zawilgocenie. Zawilgocenie to powstaje na skutek braku hydroizolacji, na skutek niewystarczającej hydroizolacji lub na skutek jej zniszczenia. W wyniku tego fundamenty przemarzają, tracą swoją wytrzymałość, a także pojawią się pleśń oraz grzyby. Stąd widać jak bardzo ważna jest rola takiej izolacji. W przypadku gdy mamy do czynienia z izolacją zniszczoną, niespełniającą swoich wymagań, konieczne jest jej całkowite usunięcie i wymiana na nową. Przed wykonaniem nowej izolacji podłoże należy odpowiednio oczyścić oraz naprawić wszelkie ubytki. Dopiero na tak przygotowane podłoże możliwe jest wykonanie nowej hydroizolacji.

Istnieje również metoda iniekcyjna wykonywania lub naprawy zniszczonej pionowej lub poziomej hydroizolacji. Polega ona na wywierceniu w ścianie lub płycie otworów, w które wprowadza się zaprawę iniekcyjną pod ciśnieniem. Dzięki metodzie tej nie ma konieczności wykonywania odkopów fundamentów.

Podsumowanie

Jak widać fundamenty odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu budynku. Odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie leży zarówno po stronie projektanta jak i właściciela obiektu. Dodatkowe obciążenia fundamentów zawsze muszą być konsultowane oraz weryfikowane przez osoby uprawnione. Choć metod wzmacniania fundamentów jest kilka starajmy się ich unikać, gdyż niejednokrotnie mogą stanowić ogromny problem oraz znaczne obciążenie finansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię