Ruch pieszy, rowerowy, samochodowy czy kolejowy – wszystkie w pewnym momencie natrafiają na jakąś przeszkodę. Raz będzie to rzeka, innym razem dolina. Niezależnie od tego na co trafimy, stanie tam jakiś obiekt inżynieryjny, pozwalając przeprawić się dalej. Choć są to obiekty przede wszystkim z działu mostownictwa, nie wszystkie są mostami. Poniżej przedstawimy co to za budowlane dzieła sztuki i jak je rozróżnić.

Obiekty inżynieryjne, ta dumnie brzmiąca nazwa oznacza wszystkie budowle, które pozwalają kontynuować podróż mimo trudnych warunków terenowych. Ale jak to w życiu bywa, nie ma nic za darmo. Obiekty te generują znaczną część kosztów inwestycji.

Obiekty inżynieryjne – co to za obiekty?

Do obiektów inżynieryjnych należą mosty (i wszystkie ich pochodne) oraz tunele. Z odróżnieniem tunelu od mostu raczej nikt nie powinien mieć problemu. W razie wątpliwości, jak wyglądają mosty, odsyłamy do przeznaczonego im artykułu. Mimo to, w celu zachowania spójności i porównania do innych konstrukcji, poniżej przedstawimy ich podstawową definicję.

Mosty

Mosty –  umożliwiają komunikację drogową i kolejową nad przeszkodą wodną, zarówno rzeką jak i morzem. Jak wyglądają można zobaczyć tutaj.

Wiadukty

wiadukt millauWiadukty – służą do przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego przez przeszkody lądowe –wąwozy i doliny w których mogą znajdować się drogi czy tory. Zdarza się także, że pod wiaduktem znajduje się ciek wodny, ale jest on na tyle mały, że nie ma to znaczenia.

Estakady

estakadaEstakady – umożliwiają wzniesienie szlaku komunikacyjnego nad otaczającym terenem, oraz nad przeszkodami innymi niż woda. Często mogą być mylone z wiaduktami, ponieważ tak samo są obiektami pozwalającymi przekroczyć inne ciągi komunikacyjne. Różnica polega na sposobie jakim to robią. Estakady są sztucznym podniesieniem ponad teren w celu przejazdu nad przeszkodami, natomiast wiadukt potrzebuje do tego jakąś dolinę.

Kładki dla pieszych

kładka dla pieszychKładki dla pieszych – mogą to być też kładki pieszo-rowerowe – służą do przeprowadzania ruchu pieszego nad przeszkodami. W tym wypadku nie ma znaczenia, jaka to jest przeszkoda. Podstawą do uznania kładki za kładkę a nie inny obiekt, jest fakt że mogą się po niej poruszać tylko piesi (lub  rowerzyści). Nie ma możliwości aby jakikolwiek pojazd znalazł się na kładce. Może to być zapewnione przez schody lub słupki. Tak samo jak przez szerokość kładki, taką aby nie zapewniła minimalnej szerokości wymaganej dla taboru samochodowego podczas projektowania obiektów mostowych

Przejścia dla zwierząt

przejście dla zwierzątPrzejścia dla zwierząt – obiekty pozwalające na przejście zwierząt nad szlakiem komunikacyjnym. Przejście takie można nazwać wiaduktem lub estakadą dla zwierząt.

Przepusty

przepust - obiekty inżynieryjnePrzepusty – umożliwiają przepływ wody pod ciągiem komunikacyjnym na odcinku nie większym niż 3 m (mosty o rozpiętości do 3 metrów). Ponadto przepusty bez ograniczeń co do szerokości stosowane są jako przejścia dla zwierząt pod ciągiem komunikacyjnym

Tunele

tunel - obiekty inżynieryjneTunele – umożliwiają komunikację drogowa i kolejową pod powierzchnia terenu

Ściany oporowe

ściana oporowa - obiekty inżynieryjneŚciany oporowe – zabezpieczają skarpy, nasypy lub przekopy przed osunięciem. Często stosowane przy ciągach komunikacyjnych w górzystym terenie, przy wjazdach do tuneli lub estakadach

Akwedukty

akweduktAkwedukty – obecnie nie budowane, ale warte uwagi obiekty, które przetrwały do dziś od czasów starożytności. Są to kanały wodociągowe doprowadzające wodę z odległych źródeł do miast oraz ważnych strategicznie miejsc. Działały dzięki grawitacji, były sztucznymi ciekami wodnymi, w których przepływ wody odbywał się jak w rzece. Nazwa akweduktu jest niezmienna. Niezależnie od tego czy jest rurociągiem podziemnym, naziemnym czy przeprowadzanym nad rzekami i nierównościami terenu – zawsze będzie to akwedukt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię