Jednym z głównych zadań budownictwa jest wznoszenie konstrukcji takich jak mosty, budynki, budowle lub inne. Aby móc je wykonać konieczne jest posiadanie odpowiednich środków, które to umożliwią. Takim właśnie elementem jest żuraw budowlany. Umożliwia on precyzyjne podnoszenie ciężkich przedmiotów. Przyjrzyjmy mu się dokładniej.

Z czego zbudowany jest żuraw?

Żuraw budowlany, jak zapewne każdy wie, składa się z kilku elementów. Zaczynając od góry najważniejsze z nich to:

 • wysięgnik,
 • obciążenie równoważące,
 • kabina,
 • rama,
 • podstawa.
Elementy składowe żurawia wieżowego
Elementy składowe żurawia wieżowego

Montaż tych elementów odbywa się w ściśle określony sposób. Jaki? Spójrzcie niżej.

Montaż żurawia

Montaż żurawia, tak jak w przypadku większości konstrukcji rozpoczynamy od podstawy. Mimo, że nie jest to czynność zbyt skomplikowana, może sprawić wiele kłopotów ze względu na wielkość, jak i wagę podstawy. Kolejny etap to umiejscowienie wysięgnika, kabiny oraz przeciwwagi czyli górnych części dźwigu. Można powiedzieć, że w ten oto sposób powstaje żuraw. Aby mógł on jednak spełniać swoją role konieczne jest jego podniesienie. Odbywa się to przy pomocy specjalnego systemu. System ten składa się z poszerzonej klatki, klatka natomiast składa się z trzech sztywnych ścian oraz czwartej ściany otwieranej.  To własnie przez nią wprowadza się kolejne elementy zwiększając tym wysokość na jakiej powinien znaleźć się wysięgnik. Sam montaż poszczególnych elementów wieży odbywa się przy pomocy śrub. Skoro wiemy do czego służy oraz z czego się składa, to na jakiej podstawie go dobrać?

Dobór żurawia? Jakie parametry?

Dobór żurawia zwykle odbywa się na podstawie czterech głównych parametrów takich jak:

 • udźwig,
 • zasięg,
 • wysokość użyteczna podnoszenia,
 • głębokość opuszczania.

Jako udźwig należy rozumieć maksymalna masę, jaką dźwig może podnieść bez ryzyka uszkodzenia. W przypadku największych dźwigów możliwy udźwig to nawet 80 ton.

Zasięg określany jest jako odległość jaka dzieli hak wysięgnika od osi obrotu konstrukcji żurawia. Warto wiedzieć, że parametr ten nie jest stały.

Wysokość użyteczna podnoszenia to parametr określający odległość pionową pomiędzy powierzchnią poziomą podłoża, a poziomą osią haka, gdy hak ten znajduje się w najwyższym punkcie i w danym zasięgu. Jak już wcześniej wspomniano zarówno wysięg żurawia jak i jego maksymalne obciążenia są wartościami zmiennymi, tak i również wysokość użyteczna jest wartością zmienną. W praktyce parametr ten oznacza maksymalną wysokość, przy danym wysięgu, na jaką można podnieć ładunek bez ryzyka uszkodzenia dźwigu.

Głębokość opuszczania należy rozumieć jako odległość pionową od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia ładunkowego znajdującego się w maksymalnym dolnym położeniu.

Znamy już parametry na podstawie, których dobieramy żuraw budowlany, poznajmy też zagrożenia związane z tymi konstrukcjami.

Wpływ wiatru na pracę żurawia

Żuraw wieżowy vs Wiatr
Żuraw wieżowy vs Wiatr

Zapewne każdy z was wie, że praca żurawia podczas silnego wiatru jest zabroniona. Nie każdy jednak wie, jak kierunek wiatru oddziałuje zarówno na wysięgnik jak i ładunek. W związku z tym rozpatrzmy trzy kierunki działania wiatru na żuraw:

 • wiatr od przodu,
 • wiatr od tyłu,
 • wiatr z boku.

W przypadku pierwszym, gdy wiatr wieje od przodu na konstrukcję dźwigu możliwe jest pozorne zmniejszenie ładunku. Należy wtedy zwrócić szczególną uwagę aby podnoszony ładunek nie przekroczył granicznej wartości jaką jest udźwig. Przekroczenie tej wartości może doprowadzić do zniszczenia dźwigu, a nawet katastrofy.

Kolejna z możliwych sytuacji to wiatr wiejący od tyłu. Wiatr ten zwiększa pozornie ładunek. Mimo, że udźwig nie zostanie przekroczony wskazania na urządzeniach pomiarowych okażą się by inne.

Ostatni z omawianych przypadków to wiatr działający z boku. To właśnie on powoduje odchylenie ładunku od osi pionowej, a w konsekwencji prowadzi do powstania niekorzystnych sił odchylenia bocznego.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o złożoności działania wiatru. Podmuchy wiatru, zawirowania oraz turbulencje są bardzo często trudne do przewidzenia i dokładnego wyliczenia. Stąd tak bardzo ważna jest odpowiednia praktyka jak i szkolenia operatorów dźwigu.

Wpływ wiatru na ładunek

Zasadniczą rolę przy występowaniu wiatru na ładunek ogrywają takie elementy jak kształt oraz ciężar ładunku. Wiatr powoduje kołysanie ładunku, a w konsekwencji wahania boczne omawiane wyżej. Stąd aby uniknąć katastrofy żurawie wyposażone są w zabezpieczenia przedstawione poniżej, które ograniczają ryzyko awarii.

Zabezpieczenia żurawia

Zadaniem urządzeń zabezpieczających jest przeciwdziałanie sytuacji, w której może dojść do awarii lub wypadku. Bez wątpienia do zabezpieczeń takich zaliczamy:

 • oraniczniki ruchu,
 • ograniczniki obciążenia,
 • zabezieczenia elektryczne,
 • zabezpieczenia hydrauliczne,
 • wiatromierze,
 • sygnalizacja ostrzegawcza,
 • wyposażenie ochronne.

Poniżej przedstawimy krótko rolę dwóch z nich.

Ograniczniki ruchu

Ograniczniki ruchu służą do zatrzymania ruchów roboczych żurawia w momencie osiągnięcia skrajnego położenia. Niewątpliwie powodują one samoczynne zatrzymanie ruchu mechanizmu żurawia lub przymusowe zmniejszenie prędkości ruchu w strefie końcowej.

Ograniczniki obciążenia

Drugie z zabezpieczeń, które chcielibyśmy omówić to ograniczniki obciążenia. Ograniczniki te mają za zadanie jak sama nazwa wskazuje ograniczenie obciążenia jakie może zostać przenoszone. Uniemożliwiają one wykonanie ruchu podnoszenia jak i ruchu związanego z wysięgiem. Żurawie wyposażone są również w sygnalizacje świetlne informujące o ich przeciążeniu. Sygnalizacja świetlna pojawia się w momencie osiągnięcia 90% udźwigu, a w przypadku osiągnięcia 115% udźwigu następuje wyłączenie wszystkich mechanizmów ruchu.

Posadowienia żurawi

Na koniec chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o jednej z częściej występujących przyczyn awarii. Mimo posiadania wielu zabezpieczeń związanych z pracą żurawia, podnoszeniem lub opuszczaniem ładunków, nie uchronią nas one od konsekwencji związanych z niewłaściwym posadowieniem żurawi. Specyfiką posadowień żurawi jest to, że są one posadowione płytko, niejednokrotnie w strefie występowania gruntów nasypowych. Brak stabilnego podłoża, znaczne osiadanie lub brak wystarczającej nośności podłoża to właśnie główne z przyczyn awarii. Stąd jak widać posadowienie żurawia wymaga w każdym przypadku odpowiedniego rozpoznania warunków gruntowych w miejscu jego posadowienia oraz wykonanie obliczeń określających bezpieczne przekazanie sił przez fundament na podłoże.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię