Istnieje wiele metod oceny budynku pod względem ich ekologiczności. Jedną z nich jest BREEAM. Metoda ta skupia się na ocenie jakości prowadzonego procesu inwestycyjnego. Jest więc doskonałym narzędziem do zarządzania projektem. Ale jaki wpływa ma ona na użytkownika danego obiektu? Zapraszamy do lektury.

Breeam co to? Co warto wiedzieć?

Certyfikat Breeam jak już wspomniano wyżej jest to metoda oceny budynków pod kątem ich ekologiczności ale nie tylko. Jest to także wyznaczanie nowych standardów w budownictwie, możliwość oceny jakości prowadzonego procesu inwestycyjnego, a także ocena komfortu użytkowania oraz wydajności budynku. Dla wyjaśnienia certyfikację można przeprowadzić zarówno dla budynków nowo powstających jak i już istniejących, a także dla projektów urbanistycznych i infrastrukturalnych. W artykule tym skupimy się głównie na certyfikacji budynków nowo powstałych i ich wpływie na użytkownika.

BREEAM International New Construction czyli od ogółu do szczegółu

BREEAM

Przestawiony powyżej manual odnosi się do certyfikacji budynków nowo powstałych dla krajów poza Wielką Brytanią. Bez wątpienia proces certyfikacji powinien rozpoczynać się już podczas fazy koncepcji budynku i trwać do tego momentu aż osiągniemy wszelka wymaganą dokumentację do przeprowadzenia certyfikacji. Certyfikacja może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie serca budynku lub po jego odpowiednim obłożeniu (pojawieniu się najemców). Po przez serce budynku należy rozumieć części wspólne dla każdego użytkownika budynku, tj. korytarze, łazienki, szatnie, itp. Stąd jak widać proces ten może być dość mocno rozłożony w czasie. Produktem finalnym całości jest certyfikat na odpowiednim poziome.

Poziomy certyfikacji

Wyróżniamy kilka poziomów certyfikacji:

Unclassified < 30%
Pass ≥ 30%
Good ≥ 45%
Very Good ≥ 55%
Excellent ≥ 70%
Outstanding ≥ 85%

Warto tutaj wspomnieć, że najbardziej popularnym w Polsce jest poziom Very Good. Czy jest on trudny do zdobycia? Według nas nie. Dla wyjaśnienia, jasno i klarownie zdefiniowane wymagania oraz wprowadzenie ich przez osoby odpowiedzialne za dany temat powodują, że proces certyfikacji może odbyć się w bardzo przyjazny sposób. Niewątpliwie główne problemy pojawiają się w momencie braku komunikacji oraz koordynacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w dany proces budowlany. Również niewiedza oraz brak odpowiednich szkoleń powodują często utratę punktów wcześniej zakładanych dla procesu certyfikacji.

Kategorie certyfikacji

BREEAM podzielony jest na dziesięć kategorii:

  • zarządzanie,
  • zdrowie i dobre samopoczucie,
  • energia,
  • transport,
  • woda,
  • materiały,
  • odpady,
  • wykorzystanie terenu i ekologia,
  • zanieczyszczenia,
  • innowacje.

Istotnym jest aby wiedzieć, że na proces certyfikacji można patrzeć z dwóch różnych stron. Pierwszą z nich jest Wykonawca, drugą Inwestor bądź odbiorca czyli użytkownik obiektu. Dziś zajmiemy się głębiej tą drugą strona czyli stroną użytkownika. Zapewne zastanawiacie się dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta. Bez wątpienia to zwykle użytkownik bądź odbiorca nie jest w stanie ocenić czy poziom certyfikacji jaki został osiągnięty ma większy wpływ na sam proces budowy czy może został bardziej nastawiony na użytkownika i udogodnienia dla niego.

Wpływ BREEAM na użytkownika

To teraz już z czystym sumieniem możemy przejść do szczegółów. Tak jak już wcześniej zostało wspomniane BREEAM to zarówno ocena procesu inwestycyjnego jak i komfortu użytkownika. Oto kilka aspektów, które maja wpływ na użytkownika.

Światło dzienne i jego kontrola

Pierwszą napotkaną w manualu BREEAM kategorią związaną z użytkownikiem jest światło dzienne i jego kontrola. Według niej to użytkownik powinien mieć zapewnioną możliwość kontroli nad wpadającym z zewnątrz do budynku światłem tak aby uniknąć efektów olśnienia. Z pewnością kontrola ta nie może powodować również nadmiernego wykorzystywania oświetlenia wewnętrznego budynku. W związku z tym to użytkownik powinien mieć kontrolę nad systemem i możliwość dostosowania go do jego potrzeb. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to zapewnienia oświetlenia dziennego na odpowiedni poziomie w każdym istotnym miejscu budynku (biuro, kuchnia, pokój dzienny). Zasada, która zwykle dość dobrze się tu sprawdza to umiejscowienie wszelkich pomieszczeń stale użytkowanych wokół fasady budynku, natomiast wszelkie pomieszczenia o krótkim czasie przebywania należy posadowić w centralnej części budynku, gdzie dopływ światła dziennego jest utrudniony. Jak można zauważyć nie jest to nic nowego. Większość budynków certyfikowanych lub nie, opiera się o tę właśnie zasadę.

Powietrze wewnętrzne

BREEAM

Oczywiście jak wiemy jakość powietrza wewnętrznego dość mocno wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Bez wątpienia większość swojego czasu spędzamy w biurach lub mieszkaniach. Stąd widać jak bardzo ważna jest dobra jakość powietrza wewnętrznego. Mimo, że dla użytkowników jest to bardzo ważne i wręcz pożądane wymaga zwykle dodatkowy nakładów finansowych, w związku z czym nie, w każdym budynku plan jakości powietrza wewnętrznego jest przeprowadzany. Kolejnym istotnym aspektem jest sama wymiana powietrza w budynku, tj. jego wentylacja i urządzenia z tym związane. BREEAM niewątpliwie ściśle określa wymagania jakie powinny być spełnione w postaci norm lub wytycznych. Otóż lokalizacja czerpni i wyrzutni lub wszelkich miejsc gdzie powietrze jest pobierane do wnętrza lub wyrzucane na zewnątrz budynku powinna wynosić minimum 10 m. Choć wymaganie proste, niejednokrotnie trudne do zapewnienia ze względu na wymiary budynku.

Komfort termiczny

Niewątpliwie komfort termiczny jest istotnym elementem otaczającego środowiska. Choć nie każdy o tym wie, to tak samo jak w przypadku powietrza wewnętrznego ma on wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka, a także na efektywność jego pracy. Dla wyjaśnienia przebywanie w pomieszczeniach gdzie odczuwamy dyskomfort może prowadzić do zaburzeń zdrowotnych takich jak zespół chorego budynku  (Sick Building Syndrome).  Dlatego też ważne jest aby stworzyć optymalne warunki termiczne. Odpowiednio zaprojektowane systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powinny to umożliwiać. Określenie optymalnych warunków powinno opierać się o dwa wskaźniki PMV i PPD. Pierwszy z nich PMV (Predicted Mean Vote) określany jako przewidywana średnia ocena komfortu cieplnego. Powinien on znajdować się w zakresie od -0.5 do 0.5. Drugi z nich PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) określany jako przewidywany odsetek niezadowolonych, który powinien być <10%.

My również chcemy zadbać o wasz komfort, może nie ten termiczny, a czytelniczy. Stąd aby natłok informacji was nie przytłoczył kolejna część serii o BREEAM wkrótce!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię