W poprzednim artykule dotyczącym BREEAM poznaliśmy zarówno założenia BREEAM jak i kilka z czynników, na które powinien zwrócić uwagę każdy użytkownik budynku. Dziś postaramy się rozszerzyć temat BREEAM o kolejne czynniki.

Akustyka wnętrz

Breeam hałas

Hałas jest jednym z wrogów człowieka. Ma zarówno negatywny wpływ na zdrowie człowieka jak i samopoczucie oraz efektywność w pracy. Jak widać BREEAM nie przeszło wobec tego obojętnie. Zaleca się aby odpowiednie badania akustyczne wnętrz zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanego akustyka. Akustyk ten ma za zdanie przeprowadzenie pomiarów hałasu wykazujących, że odpowiednie limity nie zostały przekroczone. W przypadku przekroczenia zakładanych limitów należy wykonać prace mające na celu poprawę akustyki, a po ich zakończeniu ponownie wykonać badanie.

Dostęp do budynku

BREEAM bezpieczeństwo

Wiemy już na pewno, że bezpieczeństwo jest ważne, zarówno nasze jak i innych. BREEAM w związku z tym określa czynniki minimalizujące zagrożenie jakie może pojawiać się wokół budynku. Co należy więc zrobić aby zapewnić bezpieczeństwo w pobliskim otoczeniu budynku? Mianowicie, wokół budynku należy zapewnić zarówno przejścia dla pieszych jak i ścieżki rowerowe. Ciągi te powinny posiadać wystarczającą szerokość jak i zapewniać bezpośredni i bezpieczny dostęp do budynku lub stojaków rowerowych. Powinny one być również odpowiednio oświetlone, a prędkość pojazdów w ich otoczeniu w miarę możliwości ograniczona.  Wszelkie przejścia przez drogę należy właściwie wyznaczyć oraz oznaczyć. Nie zapominajmy tu również o niepełnosprawnych i ich dostępności do budynku. Brak progów, wyróżniające się wejścia główne i ich dogodna lokalizacja oraz niewielkie nachylenie terenu to kolejne z czynników wpływające na bezpieczeństwo użytkowników.

Jeszcze raz jednak chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na ścieżki rowerowe i rozszerzyć ten temat. Bardzo często ścieżki te kończą się w pobliskim otoczeniu budynku i nie są kontynuowane do miejsca docelowego jakim są stojaki rowerowe lub rowerownie. Otoczenie budynku i pojazdy poruszające się wokół niego również stanowią zagrożenie. Stąd i w ich przypadku odpowiedzialną praktyką budowlaną powinny stać się ścieżki rowerowe prowadzące bezpośrednio do docelowego miejsca przeznaczonego na postój rowerów.

Energooszczędne systemy transportu pionowego

W tym przypadku temat ten przedstawimy bardzo szybko i konkretnie. Ilość jak i rozmiar dźwigów osobowych należy tak dobrać aby czas oczekiwania na windy nie przekraczał zakładanych limitów. Dodatkowo wymaga się aby dźwigi te były zarówno energooszczędne jak i odpowiednio rozmieszczone w budynku (z łatwym dostępem).

Jakość wody

BREEAM woda

BREEAM w związku z tą kategorią odnosi się do zapewnienia dostępu do wody pitnej oraz minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia wody. Poprzez zanieczyszczenie należy rozumieć tu skażenie mikrobiologiczne takie jak np. Legionella. Także wszelkie nawilżanie powietrza powinno odbywać się przy pomocy nawilżaczy parowych. Nawilżacze te uważane są za system bezpieczny nie wpływający negatywnie na człowieka i jego otoczenie.

Charakterystyka energetyczna budynku

Temat charakterystyki energetycznej budynku przedstawimy w bardzo okrojony sposób ze względu na jego złożoność. W skład obliczeń charakterystyki energetycznej budynku wchodzi bardzo wiele bardzo różnych czynników. Chcielibyśmy tutaj jedynie wskazać, że w przypadku Breeam punktacja opiera się o wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Wskaźnik ten określany jest dla trzech przypadków (ten sam budynek spełniający różne wymagania):

 1. Obliczenia budynku spełniającego jedynie obecnie panujące wymagania.
 2. Wynik oparty na podstawie faktycznego stanu budynku (np. faktyczna izolacyjność przegród pionowych)
 3. Wynik dla budynku opartego o założenia BREEAM Best Practice.

W tym przypadku bardzo ważne jest aby charakterystyka energetyczna budynku była możliwie jak najbardziej zbliżona do założeń BREEAM Best Practice.

Alternatywne środki transportu oraz lokalizacja udogodnień

Z pewnością dla mieszkańców wielu miast bardzo ważne jest aby ich miejsce pracy, zamieszkania lub inne, które odwiedzają z dość dużą częstotliwością znajdowało się w dogodnej lokalizacji wraz z odpowiednimi udogodnieniami. Opierając się o założenia BREEAM poprzez dogodną lokalizację oraz udogodnienia należy tutaj rozumieć:

 • dostęp do komunikacji miejskiej,
 • systemem ścieżek rowerowych,
 • miejsca parkingowe przeznaczone pod car-sharing czyli wspólne dojeżdżanie do pracy kilku osób jednym samochodem.
Breeam ścieżka rowerowa

Dodatkowo lokalizacja wszelkiego rodzaju udogodnień takich jak:

 • fitness,
 • bankomat,
 • lekarz,
 • inne,

nie powinny znajdować się w odległości dalszej niż 500 m od danego budynku. Breeam ogranicza również ilość miejsc parkingowych nie przeznaczonych pod car-sharing. Według wytycznych ilość ta powinna być jak najmniejsza, tak aby zmniejszyć negatywny wpływ samochodów na środowisko.

Pozostałe czynniki

Pokrótce chcielibyśmy jeszcze jedynie nadmienić o pozostałych czynnikach, które mogą pojawić się w budynku posiadającym certyfikat BREEAM, a mający wpływ na użytkownika. Należy tu wymienić :

 • wodooszczędną armaturę (krany, toalety, prysznice),
 • system detekcji wycieku,
 • odpowiednie oświetlenie wewnętrzne budynku oraz możliwość jego kontroli (osobne oświetlenie miejsc pracy przy oknach, osobne dla miejsc znajdujących się w dalszej odległości od okien, nieprzekraczanie dozwolonej maksymalne ilości miejsc pracy jakie mogą być obsługiwane przez jeden włącznik),
 • odpowiedni poziom oświetlenia zewnętrznego.

Podsumowanie

Jak widać temat BREEAM jest tak bardzo rozbudowany, że nie sposób wszystkiego przedstawić. W poniższym artykule znajduje się jedynie namiastka tego czego dotyczy BREEAM i jaki może mieć na nas wpływ. Bardzo ważne jest i co mamy nadzieje udało nam się tu podkreślić to to, aby pamiętać przede wszystkim o użytkowniku nawet gdy proces certyfikacji nie zostanie przeprowadzony. BREEAM jak widać porusza tematy bardzo codzienne, proste, o których często zapominamy mimo, że mogą mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort człowieka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię